Skip to main content

Trygghet

RESEGARANTI - FÖR DIN TRYGGHET

Inspiration event & resor ställer lagstadgad resegaranti enligt resegarantilagen hos Kammarkollegiet samt är medlem i SRF – Svenska Resebranschföreningen.

Vad innebär resegarantin?
Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Att vi har ordnat med resegaranti innebär att du kan få ersättning om någon del av din paketresa eller sammanlänkade researrangemang blir inställd om vi skulle drabbas av insolvens.
Att vi har ordnat med resegaranti betyder att du har rätt till ersättning för den del av paketresan eller sammanlänkade researrangemanget som vi ansvarar för och som inte har fullgjorts.
 

För vilka resor gäller resegarantin?
Resegarantin omfattar främst paketresor, men även paketliknande resor, charterstolar och resor i samband med utbildning. Däremot omfattar resegarantin inte endagsresor.

Paketresor
En paketresa består av minst två av följande tjänster
  • transport
  • boende
  • turisttjänst (till exempel hyrbil, spa eller biljett till ett evenemang).Här kan du kontrollera att vi har ordnat med resegarantin.
En paketresa kan alltså bestå av enbart hotell med biljett till en konsert, utan transport. Eller en flygbiljett och hyrbil, utan boende. Om boende inte ingår i resan måste resan pågå längre än 24 timmar.
Du är skyddad av garantin oavsett om du resor som privatperson eller med ditt företag.
Garantin gäller både när du köper ett färdigt paket och när vi skräddarsyr ett paket åt dig. Det spelar ingen roll om vi delar upp paketresan i separata tjänster i samband med fakturering och betalning.
 
Vill du veta mer?
 

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING & ANDRA RESEFÖRSÄKRINGAR

Inspiration event & resor är inte återförsäljare av avbeställningsförsäkring och andra reseförsäkringar.

Vi rekommenderar att du först kontrollera din hemförsäkring, ofta har du ett bra reseskydd och flera hemförsäkringar erbjuder ett tillägg för ökat skydd och avbeställningsskydd, så se över vad din hemförsäkring täcker.

Om du önskar en reseförsäkring kan ni kontakta Gouda eller ERV.

Avbeställningsförsäkring
Med en avbeställningsförsäkring får du pengarna tillbaka om något plötsligt eller oväntat händer som gör att du inte kan åka iväg på din resa. Försäkringen är mer omfattande än de flesta avbokningsskydd som finns i betal- och kreditkort och du betalar ingen självrisk.
Försäkringen måste bokas och betalas i samband med första inbetalningen av resan, för att hela resans belopp ska kunna försäkras.
Se din hemförsäkring eller om du önskar ytterligare skydd - Gouda eller ERV.

 

SAMARBETE MED TRYGGA FLYGBOLAG OCH LEVERANTÖRER

Inspiration event & resor anlitar aldrig flygbolag listade på svarta listan. EU:s svarta lista är en förteckning över de flygbolag som inte får verka inom unionen. Dessa flygbolag anses inte uppnå acceptabel säkerhetsnivå enligt internationell standard eller vars lands myndigheter inte kan tillgodose nödvändiga flygsäkerhetskrav.
Fritextsökning
Kontakta oss
Adress:
Inspiration event & resor Sverige AB
Ringvägen 23
134 60 Ingarö