Skip to main content

Hållbarhet

Hållbarhetsarbete

MED PASSION FÖR HÅLLBART RESANDE

Inspiration är ett för oss ledord, det andra passion. Det inkluderar vår passion för hållbarhet och miljö. Vi vill att du och framtida generationer ska kunna fortsätta resa och få nya upplevelser samt njuta av god mat och fantastiska miljöer. Därför är hållbart resande en viktig fråga för oss på Inspiration.

Vi har alla ett gemensamt ansvar för att värna om vår jord och alla dess invånare. Vi som arrangör arbetar aktivt för att maximera de positiva effekterna av resandet och minimera de negativa.

Hur kan man definiera Hållbar turism?
En hållbar besöksnäring tar ansvar för turismens nuvarande och framtida ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan genom att utgå från besökarens, företagens, miljöns och lokalsamhällets behov.


VAD GÖR INSPIRATION?

Vårt hållbarhetsarbete är ständigt pågående och fokuserar på hela resan: i hemmet, på flyget och ute på destinationen. Vårt arbete är främst inriktat på klimatförändringar, hållbara produkter och en hållbar leverantörskedja. Då merparten av våra resor går till västerländska destinationer har vi anpassat vårt arbete utifrån de utmaningar och möjligheter som den västerländska kulturen medför. Med det sagt är det en självklarhet för oss att värna om mänskliga rättigheter globalt och vi är emot alla former av illegal och exploaterade turism.

 • Vi för en dialog med våra leverantörer i frågor kopplade till miljö och klimat. Vi gör affärer med leverantörer som vi har förtroende för.
 • Vi arbetar aktivt för att minimera vårt klimatavtryck, bland annat genom att klimatkompensera, plantera träd och välja tåg vid inrikes resor.
 • Vi ser över våra produkter för att kunna erbjuda klimatsmarta alternativ.
 • Vi prioriterar i möjligaste mån hållbara alternativ i våra inköp till verksamheten.
 • Vi vidareutbildar oss kontinuerligt med fokus på hållbarhet, för att ständigt kunna utveckla och förbättra vårt arbete.
 • Vi stöttar olika initiativ med ett långsiktigt engagemang i hållbarhetsfrågor.

VAD KAN DU GÖRA SJÄLV?

Som resenär finns det mycket du kan göra på egen hand för att minska din klimatpåverkan, både under resan men också i hemmet.

 • Spara energi när du reser. Tänk på att släcka och stänga av ACn och annan el när du inte är på rummet.
 • Häng upp handduken eller välj bort daglig städning av ditt rum. Då bidrar du både till minskad energiåtgång och till bättre arbetsmiljö för hotellstädare/städerskor.
 • Minska matsvinnet – ta lagom mycket mat, även när det är buffé.
 • Välj närproducerad och ekologisk mat i den mån det är möjligt.
 • Minska din köttkonsumtion genom att välja vegetariska alternativ.
 • Fyll på din vattenflaska.
 • Ta med dig ditt skräp och släng det i soptunnor, sopsortera om möjligt.
 • Klimatkompensera ytterligare för din resa. Se nedan för förslag på olika hållbarhetsinitiativ att stötta.
 • Packa lätt och minska vikten på flyget. Det leder till minskad bränsleförbrukning.
 • Använd dig av elektroniska biljetter och undvika att skriva ut i onödan. I de flesta fall fungerar det lika bra att visa upp dem digitalt.

KLIMATKOMPENSERA DIN RESA

Nedan är två organisationer vi samarbetar med och kontinuerligt stöttar ekonomiskt för att kompensera. Önskar du kompensera din resa ytterligare kan du göra det direkt till respektive organisation. Kontakta oss om du önskar hjälp.

Vi-skogen – https://viskogen.se/
Att odla träd och grödor tillsammans för en hållbar miljö och bättre levnadsförhållanden är basen i Vi-skogens arbete. Metoden kallas agroforestry. Vi-skogens projekt för klimatkompensation sätter lika stort värde på sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter. Exempelvis säkrar projektet mat till runt 30 000 bönder i västra Kenya, samtidigt som det bekämpar klimatförändringar, markförstöring och fattigdom. Välj att köpa plantering av enstaka träd eller räkna ut och kompensera för hela ditt koldioxidavtryck.

Fly Green Fund – https://flygreenfund.se/
Fly Green Fund är en icke vinstdrivande organisation genom vilken privatpersoner, företag och offentliga organisationer kan köpa hållbart flygbränsle för att klimatreducera sina flygresor. Genom hållbart flygbränsle kan du reducera hela eller delar av flygresans koldioxidutsläpp. Biobränsle drar ner koldioxidutsläppen med upp till 80% och är det enda bränslet som inom en överskådlig framtid kan minska koldioxidutsläppen vid flygresor. Samtidigt som vi reducerar koldioxidutsläppet från flyget, ökar vi också efterfrågan av hållbara flygbränslen. Det i sin tur gör att vi skapar en marknad som ger incitament till kontinuerlig och storskalig produktion i Norden.

Fritextsökning
Kontakta oss
Adress:
Inspiration event & resor Sverige AB
Ringvägen 23
134 60 Ingarö